Server List
ตัวเล่นหลัก
Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พากย์ไทย ()
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16
EP 17
EP 18
EP 19
EP 20
EP 21
EP 22
EP 23
EP 24
EP 25
EP 26
EP 27
EP 28
EP 29
EP 30
EP 31
EP 32
EP 33
EP 34
EP 35
EP 36
EP 37
EP 38
EP 39
EP 40
EP 41
EP 42
EP 43
EP 44
EP 45
EP 46
EP 47
EP 48
EP 49
EP 50
EP 51
EP 52
EP 53
EP 54
EP 55
EP 56
EP 57
EP 58
EP 59
EP 60

แดจังกึม..จอมนางแห่งวังหลวง เมื่อ 500 ปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาสมัยของราชวงศ์ แดจังกึม..จอมนางแห่งวังหลวง Chosun ประเทศเกาหลียังคงปกครองด้วยกฎเกณฑ์ที่ผู้ชายมีอำนาจเป็นใหญ่กว่าผู้หญิง Dae Jang Geum – Jewel in the Palace สร้างมาจากเรื่องจริงของหญิงสาวผู้เป็นตำนานนามว่า Jang Geum ซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกของเกาหลีที่เป็นแพทย์ แดจังกึม..จอมนางแห่งวังหลวงคอยรักษาอาการเจ็บป่วยให้กับเชื้อพระวงศ์ในพระราชสำนัก แดจังกึม..จอมนางแห่งวังหลวง ออกอากาศทุกวัน-วันศุกร์ 12.00-13.00 น.

แนะนำ