Server List
ตัวเล่นหลัก
ในวันที่ฝนพร่างพราย
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11

เรื่องราวความรักความผูกพันระหว่าง ปลายฝน นักสังคมสงเคราะห์ผู้ทุ่มเทให้แก่การช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ถูกทำร้าย กับ ไม้ เด็กหนุ่มสู้ชีวิตที่เติบโตมาเป็นทนายอาสา ทั้งสองต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสังคม พร้อมกับฟันฝ่าเส้นทางความรักที่มีความทรงจำในอดีตซ่อนอยู่

แนะนำ